KLIJENTI

Naša strategija je izgradnja dugoročnih odnosa i suradnje s klijentima. Razvojem takvih odnosa nastojimo zadržati postojeće, ali istodobno privući i nove klijente. Stvaranjem lojalnih klijenata postižemo konkurentnu prednost poduzeća. Ovdje možete pronaći neke od naših klijenata.

AB GRADNJA d.o.o. | BEGAMONT d.o.o. | COART d.o.o. | COSTRUZIONI CAPPELLARI s.r.l. | ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA d.o.o. | EUROKRAN d.o.o. | FACIES d.o.o. | FEROKOV d.o.o. | GRGAMONT d.o.o. | ING-GRAD d.o.o. | KAMGRAD d.o.o. | OPORTUM d.o.o. | PROJEKT GRADNJA d.o.o. | TEHNIKA d.d. | TERRA PLANT d.o.o. | UGO GROUP | WESTGATE TOWER | ZK GRADNJA d.o.o. | TEAMGRAĐENJE d.o.o.

copyright © Mont-kran d.o.o. - obavezni podaci | website by getim.hr